Chuỗi cách điện Polymer 24kV/35kV

MÔ TẢ

– Hiện nay, việc ứng dụng vật liệu cách điện silicone cho đường dây và thiết bị điện đã cho thấy tính hiệu quả, tính khả thi về giải pháp kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và giảm thiểu sự cố, tổn thất điện năng trên lưới điện.

– Trong gần 30 năm cách điện Polymer đã được sử dụng vào thực tế thành công tại Việt Nam. Công ty Điện lực 3 đã bắt đầu sử dụng cách điện treo Silicone cho lưới điện phân phối 22kV và 35kV từ năm 1999, đến nay chưa thấy có sự cố đặc biệt nào liên quan, tiếp đó đến năm 2003 tiếp tục áp dụng cho lưới điện 110kV/220kV

– Đến nay vật liệu cách điện Polymer đã được lắp đặt và vận hành rộng rãi tại Việt Nam, và các nước trên thế giới đã sử dụng vật liệu trên cho các lưới điện lên tới 1200kV.